Service

Vi har både kompetanse og riktig utstyr for å utføre pålitelig service og vedlikehold på din truck eller lift. Truckmann påtar seg service på de fleste merker og har tilgang på nødvendige deler for å håndtere dette. Vi oppfyller dine spesifikke servicebehov som forlenger levetiden av ditt utstyr til rett tid og på de rette premissene. Vi er servicepartner for Samag intertrucker, Manitou og Daewoo motvektstrucker, i Oslo, Akershus og Buskerud.

Årskontroll

Truckmann er sertifisert for sakkyndig kontroll av gaffeltrucker og masseforflytningsmaskiner.
Vi utfører lovpålagt årlig sakkyndig kontroll. Kontrollen går ut på en fullstendig gjennomgang av alle forhold som påvirker sikkerheten ved maskinen

Det er eier av maskinen som er juridisk ansvarlig for at kontrollen blir gjennomført.


Kontakt

Telefon: 906 55 262
E-post: knut.olav@truckmann.no